Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er forskjellen mellom skjeling og amblyopi (lat øye)?

Svar: 

Forskjellen mellom amblyop og skjeling er at et øye med amblyopi kan ikke bli korrigert til en normal standard. Årsaken er som regel at synet aldri utviklet seg ordentlig, tidlig i oppveksten, enten fra skjeling eller en stor forskjell i synet fra det ene øyet til det andre. Når man skjeler, så er det som regel at øyet peker mot en av sidene horisontalt, men kan også være vertikalt. En vanlig behandling mot disse to er å dekke det gode øyet med en lapp for en viss periode om dagen, dette stimulerer det dårlige øyet og kan forbedre synet. Atropindråper har blitt brukt som et alternativ i stedet for øyelappen. Den gjør synet i det gode øyet noe uklart, dermed må det dårlige øyet jobbe hardere. Atropindråper er som regel en sykehusbehandling og er ikke veldig vanlig. Hos voksne så er metodene for å forbedre skjeling eller amblyopi generelt av liten hjelp.

Amblyopi, rammer cirka to prosent av befolkningen, men forekommer som oftest hos barn. Da utvikles tilstanden mens barnets syn fortsatt er i utvikling. Det er derfor vanligst hos barn under 8 år.